Зареєструвати домен купити доменне ім'я com org net biz info aero ca travel taxi pro museum men 
Адграфикс. Украина

Договір про реєстрацію доменного імені

Реєстратор adgrafics.net , іменований надалі Реєстратор, з одного боку; користувач послугою делегування доменного імені, що його надалі Реєстрант, з іншого боку; Ця Сервісна угода є Публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу. Фактом підтвердження укладення сервісної угоди з боку Реєстранта, є здійснення оплати реєстрантом на користь Реєстратора відповідно до пункту 2.1. даної угоди. Порядок надання послуг, описаний в цьому документі, сформований на основі правил Інтернет Корпорації за призначенням імен та адрес (ICANN), правилами домену верхнього рівня .UA, внутрішніми правилами адміністраторів географічних субдоменов зони .UA, власними правилами Реєстратора. Приймаючи цю угоду, Реєстрант дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail) або через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг в рамках цієї угоди. Далі за текстом Реєстратор і Реєстрант відповідно, разом іменуються Сторони, погоджуються з умовами цієї Угоди:


1. Предмет Угоди
1.1. За цією угодою Реєстратор бере на себе обов'язок реєстрації та підтримки доменного імені в мережі Інтернет, а Реєстрант зобов'язується прийняти та оплатити ці послуги.
1.2. Беручи цю угоду, Реєстрант висловлює свою згоду з правилами, термінами, обмеженнями і загальними умовами співпраці, описаними в цьому документі.
1.3. При виконанні та / або тлумаченні цієї Угоди Сторони зобов'язуються неухильно керуватися чинним законодавством України.

2. Умови виконання Угоди
2.1. Протягом 1 (одного) робочого дня після надходження оплати за замовлення Реєстратор починає процедуру реєстрації (або продовження) доменного імені.
Реєстратор зобов'язується повідомити Реєстранта про початок процедури та її завершення. За замовчуванням керування налаштуваннями доменного імені здійснюється через Реєстратора за запитом Реєстратор надає необхідну інформацію для керування доменним ім'ям.
2.2. Процедура реєстрації домена проводиться в строк, обумовлений в правилах конкретної доменної зони.
2.3. Доменне ім'я реєструється на термін кратний одному року.
2.4. Делегування домена є незворотною послугою. Повернення оплати після реєстрації домена неможливе на будь-якому часовому відрізку терміну.
2.5. За фактом реєстрації домену в зоні ua на сайті протягом терміну рєстрації можливо налаштовувати параметри DNS, неймсервери (NS), вносити зміни в відображення WHOIS. Реєстрант може в будь-який час доби запросити допомогу в технічній службі підтримки. Право переделегувати доменне ім'я закріплено за власником домену на весь термін реєстрації. Для певних доменних зон кабінет для керування може не надаватись.

3. Порядок оплати і ціни
3.1. Вартість послуги визначається відповідно прейскуранту. Оплата послуги може бути проведена одним із способів вказаних на сайті в розділі «Способи оплати». Час необхідний для передачі платежу може відрізнятися в залежності від вибору платіжної системи. Реєстратор не несе відповідальності за затримки, перебої або помилки в роботі платіжних систем.
3.2. Оплату необхідно позначати обов'язковим ідентифікатором платежу. Обробка оплати без відповідних ідентифікаторів буде відкладена.
3.3. Надання послуги починається за фактом отримання оплати. До цього моменту Реєстратор не несе зобов'язань перед реєстрантом щодо реєстрації або резервування прав на делегування доменів.
3.4. Реєстрант може продовжити послугу на будь-якому часовому періоді вже оплаченого терміну, оплачений час делегування підсумовується.
3.5. Якщо оплата не надійшла функціонування домену автоматично припиняється в день закінчення оплаченого терміну. Реєстратор не несе відповідальності за можливі наслідки блокування домену.
3.6. Продовження послуги можливо в період 7 календарних днів з моменту закінчення оплаченого строку. Протягом цього часу право власності на домен зберігається за реєстрантом.
3.7. Відсутність оплати за продовження послуги на протязі 7 (семи) календарних днів з моменту закінчення терміну дії дає Реєстратора право на розірвання Угоди.

4. Права і обов'язки Реєстранта
4.1. Реєстрант гарантує, що він належним чином зареєстрований і існує на законних підставах відповідно до законодавства України.
4.2. Реєстратор надає повний спектр послуг необхідний для управління доменним ім'ям. При цьому Реєстрант повинен мати мінімальні знання необхідними для управління аккаунтом. Реєстратор не бере на себе обов'язок з навчання Реєстранта або надання йому технічної інформації, крім тієї, що безпосередньо пов'язана зі специфічними особливостями даних послуг.
4.3. Приймаючи цю Сервісна угода Реєстрант підтверджує, що за його відомостями ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб і чинного законодавства України.
4.4. У разі виникнення претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб і / або послуг пов'язаних з розміщенням будь-якої інформації на сторінці з доменним ім'ям Реєстрант розглядає і вирішує ці питання самостійно без залучення Реєстратора, а також зобов'язується компенсувати Реєстратора в повному обсязі збитки, витрати , включаючи штрафні санкції.
4.5. Реєстрант зобов'язується не передавати і не передоручати виконання цієї Угоди і права по ньому.
4.6. Реєстрант, як власник прав на доменне ім'я, ідентифікується згідно із записом в однойменному пункті в панелі управління доменом.
4.7. Реєстрант зобов'язується надати точну і правдиву інформацію в повному обсязі, зазначеному правилами реєстрації доменної зони. Також Реєстрант зобов'язується надавати відповідним чином завірені копії документів якщо це додатково позначено правилами реєстрації доменної зони.
4.8. Реєстрант зобов'язаний використовувати послугу тільки легальним чином, дотримуючись норм і правил користування мережами передачі даних і несе відповідальність за їх недотримання у відповідності до чинного законодавства України.
4.9. При зміні цінової політики Реєстрант має право користуватися послугами, які надаються за старими тарифами весь термін попередньої оплати.
4.10. Реєстрант є одноосібним власником логіна (UserName) і пароля (PassWord). Реєстратор має право відсилати загублені паролі і / або змінювати їх на інші, тільки при письмовому запиті з контактного e-mail і тільки на контактний e-mail. Контактний е-mail є основним ідентифікатором для ведення технічної переписки і управління аккаунтом. Якщо реєстрантом втрачений доступ до свого контактного e-mail, відновлення пароля можливо тільки при наданні документів, що підтверджують особу (повноваження) Реєстранта. При зміні власника та / або відновленні логіна і пароля, реєстратор має право (за умови використання реєстрантом авторизованого аккаунта) при зміні вимагати ідентифікацію Реєстранта відправляючи смс-повідомлення на вказаний в Договорі контактний номер Замовника.
4.11. Відповідальність за втрату логіна і / або пароля, що може бути причиною оволодіння аккаунтом іншими особами, а як наслідок, зміну та / або видалення інформації цілком або частково на даному аккаунті несе Реєстрант.

5. Права і обов'язки Реєстратора
5.1. Реєстрант приймаючи умови цієї угоди, надає Реєстратору право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Замовника та / або уповноважених осіб в межах необхідних для надання послуги.
5.2. Реєстратор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Реєстратор або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов сервісної угоди, інструкцій або вказівок про порядок користування послугами про порядок розміщення даних та інших технічних питань.
5.3. Реєстратор не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних Замовника третім особам не перебувають у трудових відносинах з Реєстратором.
5.4. Реєстрант визнає, що в разі недбалого ставлення до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональним і іншими даними Реєстранта. Реєстратор не несе відповідальності за збитки завдані внаслідок подібних ситуацій.
5.5. Реєстратор збирає особисту інформацію, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, паспортні дані, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування компанії. Вся інформація збирається Реєстратором, як є і не змінюється в процесі збору даних.
5.6. Реєстратор отримує право використовувати дані Реєстранта (ім'я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти та адресу розташування компанії) в інтерфейсі особистої панелі користувача на сайті реєстратора bestname.com.ua.
5.7. Реєстратор отримує право використовувати контактну інформацію Реєстранта для обробки розсилки, а саме для ведення технічної та фінансової листування, здійснення нагадувань і повідомлень щодо делегування доменів, а також для повідомлення Реєстранта про технічні зміни, нові можливості, акції та новини Реєстратора.
5.8. Реєстратор зобов'язується не передавати особисті дані третім особам за винятком випадків передбачених нижче:
5.8.1. Реєстрант надає Реєстратору право розкривати персональні дані Замовників третім сторонам, які надають реєстратору послуги зокрема, але не виключно, обробляють платежі, передають свої платіжні реквізити, виробляють доставку пошти або посилок. Треті сторони можуть використовувати інформацію Реєстранта тільки в тому випадку, якщо вони надають послуги Реєстратора і тільки в тому обсязі, яка необхідна для надання послуги.
5.8.2. Розкриття персональних даних без згоди Реєстранта або уповноваженої ним особи, допускається за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані, а також в інших випадках визначених законом.
5.9. Реєстратор бере на себе зобов'язання вжити всіх розумних зусиль для захисту конфіденційності даних. Зібрані дані зберігаються на одному або декількох захищених серверах баз даних. Доступ до особистої інформації замовника отримують тільки ті співробітники, які виконують необхідні функції з обслуговування домену і які підписали угоду про нерозголошення інформації про особу реєстрантів третім особам.
5.10. Реєстратор зобов'язується надавати реєстранту повний обсяг інформації щодо наданої послуги, пояснювати фінансові процедури щодо наданої послуги, надавати необхідну документацію.
5.11. Реєстратор зобов'язується проводити повідомлення Реєстранта про закінчення делегування домену не раніше ніж за 30 календарних днів.


6. Відповідальність Сторін і розірвання угоди
6.1. Реєстратор залишає за собою право призупинити обслуговування Реєстранта або розірвати угоду в безумовному порядку в наступних випадках:
6.1.1. - невиконання або умисне ухилення реєстрантом від зобов'язань по даному сервісному угодою.
6.1.2. - систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (спам, розміщення матеріалів ганьблять честь і гідність інших людей або ділову репутацію юридично осіб, матеріалів розпалюють етнічну / міжконфесійну ворожнечу, порноресурсов, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками, пропаганда проституції і т.д.); розміщення матеріалів, що порушують авторські права і закони про захист інтелектуальної власності;
6.1.3. - розміщення реєстрантом на своєму віртуальному web-сервері інформації, яка суперечить законодавству України;
6.1.4. - будь-яка підтримка spam, хакинга, крекінга та інших незаконних дій в мережі Інтернет.
6.1.5. - в разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;
6.2. Під розірванням угоди мається на увазі повне припинення підтримки доменного імені з наступним його звільненням. Реєстратор не несе відповідальності за будь-які збитки Реєстранта виник внаслідок розірвання угоди.
6.3. Реєстратор має право призупинити надання послуг, якщо представники Реєстратора класифікують будь-які дії здійснені реєстрантом або третіми особами, як завдають або здатні завдати шкоди Реєстратору або іншому реєстранту.
6.4. У разі встановлення Реєстратором факту або підозри про надання реєстрантом під час користування послугами будь-якої недостовірної інформації, Реєстратор має право призупинити надання послуг і на свій розсуд вимагати від Регістанта документальних підтверджень достовірності наданих персональних даних контактної інформації з метою точної ідентифікації власників прав на доменні імена та послуги . У разі ненадання реєстрантом необхідних документальних підтверджень протягом 10 календарних днів з дати призупинення обслуговування, Реєстратор має право розірвати угоду з подальшим видаленням всіх даних Реєстранта.
6.5. Реєстратор зобов'язується в повній мірі виконувати взяті на себе зобов'язання описані в даному сервісному угоді.
6.6. Реєстратор не несе відповідальності перед реєстрантом або третіми сторонами за будь-які збитки, втрату і / або недоотримання прибутку відбуваються в слідстві:
6.6.1. -сбоев або пошкодження технічного обладнання;
6.6.2. -проблему / затримок / перерв / пропусків при передачі даних або з'єднанні;
6.6.3. -програмні помилок;
6.6.4. -обстоятельств непереборної сили в загальноприйнятому сенсі;
6.6.5. -ошібочного розуміння або нерозуміння умов сервісної угоди, інструкцій або вказівок про порядок користування послугами про порядок розміщення даних та інших технічних питань.
6.7. В силу специфіки сфери діяльності Реєстратор не гарантує безумовне виконання замовлення. До неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, невиявленими технічними помилками, затримками в роботі сторонніх організацій або ж події непереборної сили, викликані соціальними і природними катаклізмами.
6.8. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань у випадках, наведених вище, Реєстратор несе відповідальність в межах сум отриманих від клієнтів.
6.9. Грошові кошти оплачені Замовником не повертаються в разі:
6.9.1. відмови клієнта від наданої послуги реєстрації / продовження доменного імені;
6.9.2. анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну її дії в тому числі за рішенням суду;
6.9.3. переделегування доменного імені іншій особі в тому числі за рішенням суду;
6.9.4. порушення Замовником положень Сервісної угоди;
6.10. У разі дострокового розірвання угоди невикористана частина коштів Замовнику не повертається.
6.11. Спочатку угода укладається терміном на 1 (один) рік і автоматично продовжується на кожний наступний період.
6.12. При відсутності оплати послуг протягом 15 календарних днів з дати закінчення попередньої оплати, угода вважається розірваним автоматично.
6.13. Для розірвання угоди достроково реєстрантом цього домену необхідно створити заяву згідно встановленої форми і передати його Реєстратора по факсу, або у вигляді скан-копії з контактного е-mail.
6.14. Якщо Реєстрант домену є юридичною особою для розірвання сервісної угоди потрібно лист від організації-власника з печаткою і підписом керівника.
6.15. Реєстратор не несе відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен реєстрантом, в тому числі перед третіми особами.
6.16. В інтересах Реєстранта доменного імені, а також для забезпечення універсальної процедури реєстрації та управління доменними іменами, Реєстратор може вносити свої контактні реквізити в служби WHOIS адміністраторів різних доменних зон. Реєстратор зобов'язується змінити реквізити доменного імені за відповідним запитом Реєстранта.

7. Передача прав на доменне ім'я іншому реєстранту.
7.1. Передача прав на використання доменного імені іншому реєстранту здійснюється за запитом від поточного Реєстранта домену.
7.2. Для початку процедури передачі прав на доменне ім'я реєстранта цього домену необхідно створити заяву згідно встановленої форми і передати його Реєстратора по факсу або в вигляді скан-копії з контактного е-mail.
7.2.1. Якщо Реєстрант домену є юридичною особою для передачі прав на домен потрібно лист від організації-власника з печаткою і підписом керівника.
7.2.2. Якщо Реєстрант домену є фізичною особою для передачі прав власнику необхідно створити заяву з додатком скан-копії паспорта першої та другої сторінки засвідчує підпис Реєстранта.
7.3. В рамках забезпечення безпеки процедур Реєстратор залишає за собою право запросити додаткову інформацію або прийняти відповідні ситуації заходи зі встановлення автентичності заяви, аж до нотаріального завірення документів. Для процедур розірвання сервісної угоди, передачі прав на домен новому власнику, передачі контролю над доменним ім'ям іншого реєстратора, при подачі передбачених цією Угодою заяв, Реєстрант, який є фізичною особою, зобов'язується докласти до таких заяв скан-копії першої та другої сторінки паспорта засвідчує підпис реєстранта або ж надати сама заява, завірена нотаріально. Реєстратор зобов'язується використовувати копії документів виключно для ідентифікації власника домену. Реєстратор забезпечує зберігання копій наданих регистрантом документів в електронному або паперовому вигляді протягом всього терміну дії Угоди.
7.4. Реєстрант зобов'язується надати Реєстратору всю запитану інформацію стосовно процедури передачі прав на домен.

8. Передача (трансфер) доменних імен іншому реєстратору.
8.1. Передача контролю над доменним ім'ям іншого реєстратора здійснюється виключно за запитом від Реєстранта доменного імені.
8.2. Для початку процедури передачі доменного імені реєстрант необхідно створити заяву за встановленою формою і передати його Реєстратора по факсу або в вигляді скан-копії з контактного е-mail.
8.3. Передача доменного імені технічно здійсненна виключно в межах терміну дії доменного імені.
8.4. Процедура передачі доменного імені в різних доменних зонах може відрізнятися в залежності від внутрішніх правил доменних зон, регламенту приймає реєстратора і загальної специфіки сфери діяльності.
8.5. За фактом передачі доменного імені іншому Реєстратору сервісну угоду автоматично вважається розірваним.