Послуги та сервіси adgrafics умови використання послуг, угода з користувачем 
Адграфикс. Украина

adgrafics®: Підстави для надання послуг

Послуги надаються на підставі договору між adgrafics® і Клієнтом, укладеного в усній або письмовій чи електронній формі. Для укладення договору adgrafics® має право вимагати з Клієнта фізичної особи або представника юридичної особи лише такі відомості, без яких укладення та виконання зобов’язань за договором неможливе. За згодою сторін, сторони надають одна одній іншу необхідну інформацію.

Укладення договору між Клієнтом і adgrafics® і між adgrafics® та Субвиконавцем допускається будь-якими, не забороненими або передбаченими законами України способами, якщо інше не передбачено конкретним договором між сторонами.

Підтвердження вчинення усного договору оформляється прийняттям до виконання певного обов’язку стороною договору (наприклад – оплатою послуг, прийняттям до виконання замовлення, наданням довіреності, вчиненням стороною певної дії, що явно свідчить про намір укласти договір).

Угода про надання послуг adgrafics®: опис умов надання послуг

1. Опис відносин користувача та надавача послуг інформатизації від adgrafics®.
1.1.Застосування користувачем програмних продуктів, що є результатом надання послуг adgrafics®, розробок, програмного забезпечення, сервісів реєстрації доменів, хостингу, сертифікатів SSL та CodeSign програмного коду, підпису PDF документів та інших послуг та веб-сайтів adgrafics® (Далі - «Послуги», виключаючи будь-які послуги, що надаються користувачу компанією adgrafics® відповідно з окремим письмовим узгодженням) регулюються умовами юридично обов'язкового узгодження між користувачем і adgrafics®.
«adgrafics®» представлено компаніями ТОВ Адграфікс, ФОП Золочевський В.І. та ПП Центр Сертифікації та верифікації компаній Веб Траст Україна. Центральний офіс якої розташований за адресою: 29000, Хмельницький, Проскурівська 24 Поштова адреса: Україна 29013 м.Хмельницький а/с 320 В цьому документі знаходяться положення щодо змісту такого узгодження і містяться основні його умови.
1.2. Крім випадків, коли існує інша угода з adgrafics® в письмовій формі, угода про надання послуг adgrafics® завжди включає, як мінімум, ті умови та положення, які є в цьому документі. Такі умови далі позначаються, як «Універсальні умови».
1.3. Крім Універсальних умов, угода про надання послуг adgrafics® містить також умови будь-яких повідомлень, які відносяться до Послуг. Такі умови далі позначені, як «Додаткові умови». У разі, коли якоюсь Послугою застосовуються Додаткові Умови, умови такого роду будуть доступні для ознайомлення або безпосередньо в межах такої Послуги, або опосередковано, тобто за допомогою використання такої Послуги.
1.4. Універсальні умови разом з Додатковими умовами викладають суть юридично обов'язкової угоди між користувачем і adgrafics® щодо використання користувачем Послуг adgrafics®. Користувач повинен уважно вивчити ці умови. Ця юридично обов'язкова угода далі позначається як «Умови».
1.5. У разі, коли мають місце суперечності між Додатковими умовами і універсальним умовами, Додаткові умови мають пріоритет обмежено в рамках конкретної Послуги.

2. Згода з існуючими Умовами.
2.1. Для того, щоб використовувати Послуги, користувачу необхідно спочатку погодитися з Умовами. Клієнт не має права використовувати спектр наданих Послуг, не прийнявши Умови.
2.2. Користувач має можливість прийняти умови:
(a) вибравши опцію «Прийняти Умови» або «Погодитися з Умовами», якщо така опція надається adgrafics® в інтерфейсі Послуги, натискаючи кнопку «Відправити замовлення« або
(b) за фактом використання Послуги. У цьому випадку користувач усвідомлено Приймає і погоджується з тим, що adgrafics® буде розцінювати факт використання користувачем Послуг як згоду з Умовами, починаючи з певного моменту часу.
2.3. Користувач не має права користуватися Послугами і не можете прийняти умови, якщо (а) він не досяг встановленого законом віку, коли має можливість у правовій площині укладати юридично обов'язкові договори з adgrafics®, або (b) він (користувач) є особою, якій відповідно до законодавства України або іншої держави, включаючи держава, резидентом якої являється користувач або з території якої він реалізує користування Послугою, заборонено використання / отримання Послуг такого роду.

3. Інформація про мову Умов.
3.1. У разі, надання adgrafics® користувачу перекладу Умов з української мови, користувач свідомо погоджується, з тим, що такий переклад надається виключно для забезпечення зручності інформаційного ознайомлення, а також, з тим, що відносини користувача з adgrafics® регулюються української версією Умов.
3.2. У разі виникнення будь-яких протиріч між українською версією Умов та її відповідним перекладом, версія Умов українською мовою є пріоритетною.

4. Надання Послуг компанією adgrafics®.
4.1. Бренд adgrafics® представлено різними субєктами господарювання п.1.1 («компанії-представники»). Можливе виникнення таких ситуацій, коли ці компанії будуть надавати послуги користувачам від імені adgrafics®. Користувач визнає і погоджується з тим, що компанії-представники мають право на надання користувачам таких послуг.
4.2. adgrafics® систематично впроваджує нові розробки для надання найкращих можливих послуг своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма, параметри та характер Послуг, що надаються adgrafics®, можуть періодично змінюватися без попереднього повідомлення про це користувача.
4.3. Користувач визнає і погоджується з тим, що adgrafics® має повне право призупинити або припинити надання Послуг (або будь-яких окремих функцій у рамках Послуг) всім користувачам, взагалі, або конкретному користувачtві, зокрема, без попереднього повідомлення при відсутності оплати за надані послуги, виникненні непередбачених або форс-мажорних обставин. Користувач має повне право припинити використовувати Послугу в будь-який момент. Користувач також не повинен спеціально повідомляти adgrafics® про припинення використання Послуги за умови відсутності заборгованості. Користувач зобов'язаний повідомити заздалегідь про бажання припинити отримувати послуги, що надаються йому на умовах післяоплати.
4.4. Користувач визнає і погоджується з тим, що, якщо adgrafics® блокує доступ до його облікового запису, то він, відповідно може втратити доступ до Послуг, до відомостей свого облікового запису, до будь-яких файлів або іншої інформації, яка міститься в акаунті користувача.
4.5. Користувач, ознайомившись попередньо визнає і погоджується з тим, що, незалежно від того, що в даний момент adgrafics® не обмежує максимальну кількість повідомлень, які користувач має право відправляти та отримувати, використовуючи Послуги, або незалежно від об'єму інформації, необхідної для надання Послуг, adgrafics® вправі самостійно в будь-який момент встановлювати обмеження такого роду.

5. Користування Послугами adgrafics®.
5.1. Щоб отримати доступ до певних послуг, від користувача може вимагатися особиста інформація (наприклад, відомості про особу або контактні дані) в рамках процесу реєстрації для початку користування Послугами або в процесі авторизації з метою продовження використання користувачем Послуг. Користувач погоджується з тим, що будь-яка інформація, надається ним adgrafics® в процесі реєстрації, завжди буде точною, правдивою, правильною і актуальною та погоджується з її обробкою / зберіганням з метою надання послуг та надсилання повідомлень стосовно послуг adgrafics® .
5.2. Користувач погоджується з тим, що користуватися Послугами він буде виключно для реалізації цілей, дозволених (а) Умовами та (b) будь-якими застосовними законами, положеннями, загальноприйнятою практикою або відповідною юрисдикцією (включаючи закони, які стосуються експорту даних та програмного забезпечення 'з' або 'в' Україну або інші держави).
5.3. Користувач зобов'язується не здійснювати (і не намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг будь-яким іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий adgrafics®, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені користувачу окремою угодою з adgrafics®.
5.4. Користувач зобов'язується не здійснювати будь-яку діяльність, яка перешкоджає реалізації Послуг (або роботі відповідних серверів або мереж, які з'єднані з Послугами) або так чи інакше впливає на їх надання.
5.5. Користувач зобов'язується не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не здійснювати торгові операції і не перепродавати Послуги від імені adgrafics® для яких би то не було цілей, за винятком ситуацій, коли такі дії були прямо дозволені користувачу відповідними умовами окремої угоди з adgrafics®.
5.6. Користувач погоджується з тим, що він несе особисту відповідальність (і що adgrafics® не несе відповідальності перед ним або будь-якими третіми особами) за будь-яке порушення зобов'язань користувача, зазначених в цих Умовах, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи збитки чи шкоду, які може понести adgrafics®).
5.7. Користувач зобов'язується повідомляти про усі зміни даних, які надавалися ним у відповідь на запит adgrafics® під час оформлення Послуги (наприклад, отримання сертифікату adgrafics®), протягом всього терміну дії Послуги (наприклад, дії сертифікату або реєстрації домену).

6. Безпека користувача: паролі і захищеність акаунта користувача.
6.1. Користувач усвідомлює, розуміє і приймає те, що саме він несе відповідальність за збереження конфіденційності паролів будь-яких акаунтів, які використовуються ним для здійснення доступу до Послуг.
6.2. Отже, користувач несе виключну відповідальність перед adgrafics® за всі дії, вчинені при використанні його облікового запису.
6.3. Якщо користувачові стає відомо про несанкціоноване використання його пароля чи акаунта, він зобов'язаний негайно повідомити про це adgrafics® за контактними даними, представленими на сайті.

7. Приватна власність, персональна інформація користувача.
7.1. Для того, що б отримати інформацію про практику захисту даних компанією adgrafics®, користувач має право ознайомиться з політикою adgrafics® щодо захисту особистих даних, відвідавши сторінку де міститься інформація про те, як adgrafics® використовує особисті дані та захищає конфіденційність користувача, при використанні ним Послуг.
7.2. Користувач погоджується з використанням його даних у відповідності з політикою конфіденційності adgrafics®

8. Інформація, яка надається при використанні Послуг.
8.1. Користувач приймає те, що відповідальність за будь-яку інформацію (таку як файли з даними, тексти, комп'ютерне програмне забезпечення, музичні та аудіофайли, а також інші звукові файли, фото-, відео-та інші зображення), до яких користувач має доступ, як до частини Послуг або через використання Послуг, несе особа, яка надала таку інформацію. Будь-яка така інформація далі іменується «Зміст».
8.2.Користувач розуміє, що Зміст, наданий йому як частина Послуг, включаючи, але, не обмежуючись рекламою в рамках Послуг та Змістом, розміщеним спонсорами в рамках Послуг, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на яку захищені і належать спонсорам або рекламодавцям, які розміщують такий Зміст в adgrafics® (або іншим особам або компаніям від їхнього імені). користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), крім випадків, коли такі дії були прямо дозволені йому adgrafics® або власниками такого Змісту відповідно до умов окремої угоди.
8.3. adgrafics® залишає за собою право (але не зобов'язаний) здійснювати попередню перевірку, перегляд, помічати, вибирати, змінювати, не допускати до розміщення або прибирати будь-яку або всі Зміст з будь-якої Послуги. Для деяких Послуг adgrafics® має право надавати засоби виключення інформації відверто сексуального змісту.
8.4. Користувач усвідомлює та розуміє, що при використанні ним Послуг, він може виявити зміст, який може трактуватися як такий, що містить інформацію образливого, недостойного або непристойного характеру, і в цьому відношенні він використовує Послуги на свій ризик.
8.5. Користувач усвідомлює та приймає те, що саме він самостійно несе виключну відповідальність (і що adgrafics® не несе відповідальності перед ним або будь-якими третіми особами) за будь-який Зміст, який він створює, передає або відображає на екрані під час користування Послугами, а також за всі наслідки таких його дій (включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести adgrafics®).

9. Майнові права.
9.1.Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що adgrafics® має майнові та немайнові права щодо Послуг, включаючи будь-які права інтелектуальної власності у відношенні Послуг (не залежно від того, зареєстровані такі права чи ні, а також незалежно від юрисдикції, де такі права можуть виникнути). користувач також усвідомлює, що Послуги можуть містити інформацію, яка буде розцінюватися adgrafics® як конфіденційна, і він не має права розкривати таку інформацію без попередньої письмової згоди adgrafics®.
9.2. Крім випадків, коли інше узгоджено з adgrafics® в письмовій формі, жодні положення цих Умов не надають користувачові право використовувати будь-які фірмові найменування, товарні знаки, знаки обслуговування, логотипи, доменні імена, бренди або інші відмінні знаки adgrafics®.
9.3. Якщо відповідно до умов окремої письмової угоди з adgrafics® користувачу прямо надано право використовувати будь-які з таких відмінних знаків adgrafics®, користувач погоджується використовувати такі відмінні знаки відповідно з такої угоди, будь-яких застосованих положень Умов і положень adgrafics® (зі змінами, що вносяться час від часу) по використанню таких відмінних знаків adgrafics®.
9.4.adgrafics® визнає і погоджується, що adgrafics® не набуває будь-яких майнових чи немайнових прав від користувача (або від його ліцензіарів) відносно будь-якого Змісту, що користувач розміщує, пересилає, передає або відображає на екрані в Послугах або за допомогою використання Послуг, включаючи будь-які права інтелектуальної власності, які можуть існувати по відношенню до такого Змісту (незалежно від того, зареєстровані такі права чи ні, а також незалежно від юрисдикції, в якій такі права користувача (або його ліцензіар) передбачені). За виключенням випадків, коли інше узгоджено з adgrafics® в письмовій формі, користувач погоджується, що він несе відповідальність за охорону та використання таких прав і що adgrafics® не зобов'язаний здійснювати такі дії від імені користувача.
9.5. Користувач погоджується не вилучати, не приховувати, не змінювати будь-які знаки приналежності прав (включаючи знаки авторських прав і товарні знаки), які можуть знаходитися або міститися на / в послугах.
9.6. За винятком випадків, коли інше прямо дозволено adgrafics® в письмовій формі, користувач погоджується з тим, що при використанні Послуг він не будете використовувати будь-які товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування або логотипи будь-якої організації або компанії таким чином або з таким наміром, що це могло б внести неясність в ідентифікацію власника або уповноваженого користувача таких знаків, найменувань або логотипів.

10. Ліцензійні повноваження adgrafics®.
10.1. adgrafics® надає користувачу на умовах безкорисливості особисту і невиключну ліцензію (без обмеження території дії і яка не підлягає передачі третім особам) на використання програмного забезпечення, що надається користувачу компанією adgrafics® в рамках наданих adgrafics® Послуг (далі - «Програмне забезпечення». Така ліцензія призначена виключно для того, щоб забезпечити користувачу можливість користування Послугами та отримання зиску від надаваних adgrafics® Послуг у порядку, зазначеному в Умовах.
10.2. Користувач не має права (у тому числі не має права дозволяти кому-небудь) змінювати, створювати похідні роботи, розбирати програму на складові коди, декомпілювати або іншим чином намагатися отримати вихідний код Програмного забезпечення чи будь-якої його частини, за винятком випадків, коли такі дії прямо дозволені або вимагаються відповідно до закону або коли користувач прямо отримав письмовий дозвіл adgrafics® на вчинення таких дій.
10.3. Крім випадків, коли adgrafics® надав користувачові спеціальний письмовий дозвіл на вчинення таких дій, користувач не має права поступатися (або надавати субліцензію) своїми правами на використання Програмного забезпечення, або іншим чином передавати будь-яку частину користувачських прав на використання Програмного забезпечення.

11. Ліцензія на утримання, що надається користувачем.
11.1. Користувач зберігає авторські права і будь-які інші права, які належать йому щодо Змісту, який він розміщує, пересилає, передає або відображає на екрані в Послугах або за допомогою використання Послуг. Здійснюючи таке розміщення, пересилання, передачу або вiдтворення на екрані Змісту, користувач надає adgrafics® на умовах безкорисливості постійну, безвідкличну і невиключну ліцензію (без обмеження території дії) на відтворення, адаптування, внесення змін, переклад, публікування, відкрите провадження, відкриту демонстрацію і розповсюдження будь-якого Змісту, який користувач розміщує, пересилає, передає або відображає на екрані в Послугах або через користування Послугами. Така ліцензія надається виключно для того, щоб надати adgrafics® можливість демонструвати, поширювати і просувати Послуги на ринку, і може бути відкликана щодо певних Послуг, як визначено в Додаткових умовах для таких Послуг.
11.2. Користувач приймає той факт, що така ліцензія дозволяє adgrafics® робити Зміст доступним іншим компаніям, організаціям або фізичним особам, з якими adgrafics® пов'язують відносини по наданню синдикованих послуг, а також право adgrafics® використовувати такий Зміст у зв'язку з наданням таких послуг.
11.3. Користувач усвідомлює, що adgrafics®, здійснюючи необхідні технічні дії для надання Послуг іншим користувачам, може (а) передавати або поширювати користувачський Зміст через різні мережі загального доступу і в різних формах; і (b) вносити необхідні зміни в користувачський Зміст, щоб привести його у відповідність або адаптувати до технічних вимог зв'язуючих мереж, пристроїв, послуг і засобів зв'язку. користувач приймає і той факт, що вищевказана ліцензія надає adgrafics® право на вчинення таких дій.
11.4. Користувач підтверджує і гарантує adgrafics®, що користувач володієте всіма майновими і немайновими правами, необхідними для надання вищезазначеної ліцензії.

12. Оновлення програмного забезпечення.
12.1. Програмне забезпечення, що використовується користувачем, може автоматично завантажувати і встановлювати оновлення, час від часу надаються компанією adgrafics®. Такі оновлення створені для того, щоб поліпшувати або розвивати Послуги, і можуть бути надані у формі окремих виправлень програмних помилок, покращених функцій, нових модулів програмного забезпечення або повністю нових версій. користувач погоджується отримувати такі оновлення (та дозволяє adgrafics® надавати користувачу такі оновлення) в рамках використання користувачем Послуг.

13. Припинення відносин з adgrafics®.
13.1. Умови підлягають застосуванню до моменту припинення їх дії з ініціативи користувача або з ініціативи adgrafics®, як зазначено нижче.
13.2. Якщо користувач бажає припинити дію угоди з adgrafics®, він може зробити це (а) шляхом надання adgrafics® повідомлення про це в будь-який час, і (b) шляхом закриття всіх своїх користувацьких акаунтів для всіх Послуг, якими раніше користувався користувач, якщо adgrafics® надав користувачові відповідну опцію припинення угоди. Користувацьке повідомлення має бути оформлено в письмовій формі та направлено за адресою adgrafics®, вказаною на початку цих Умов.
13.3. adgrafics® вправі в будь-який час припинити дію угоди з користувачем, якщо:
(A) користувач порушив будь-яке положення Умов (або вчинив дії, які явно вказують на те, що користувач не має наміру або не здатний дотримуватися положень Умов); або
(B) adgrafics® повинен зробити це в силу закону (наприклад, у випадках, коли надання користувачу послуг є або стає незаконним); або
(C) партнер adgrafics®, разом з яким adgrafics® пропонує користувачу Послуги, припинив свої відносини з adgrafics® або більше не пропонує користувачу Послуги; або
(D) adgrafics® припиняє надання Послуг користувачам на території держави, резидентом якої являється користувач або з території якої користувач використовує послуги; або
(E) надання користувачу послуг з боку adgrafics®, на думку adgrafics®, більш не є комерційно вигідним.
13.4. Положення цього розділу не впливають на права adgrafics® стосовно надання Послуг відповідно до розділу 4 Умов.
13.5. При припиненні дії цих Умов, таке припинення не впливає на будь-які права, зобов'язання і відповідальність, покладену на користувача або adgrafics®, застосовану по відношенню до користувача або adgrafics® (або що виникла протягом дії Умов) або у відношені яких прямо зазначено, що їх дія не обмежена часом.

14. Виключення гарантій.
14.1. Послуги надаються «як є», і компанія adgrafics®, її Дочірні та афілійовані компанії та ліцензіари не надають користувачові будь-які гарантії щодо Послуг, якщо це не обумовлено окремо в письмовій формі.
14.2. Зокрема, компанія adgrafics®, її Дочірні та афілійовані компанії та ліцензіари не надають будь-які запевнення чи гарантії в тому, що:
(A) використання користувачем Послуг відповідатиме користувачським вимогам,
(B) використання користувачем Послуг не буде перериватися, буде завжди можливо в зручний для користувача час, буде безпечним або не буде схильним до помилок або збоїв,
(C) будь-яка інформація, отримана користувачем в результаті користування Послугами, буде точною і достовірною, і
(D) дефекти роботи Програмного забезпечення, що надається користувачові як частина Послуг, будуть виправлятися.
14.3. До Послуг не застосовуються будь-які умови, гарантії або інші положення (включаючи будь-які припущені умови щодо задовільної якості, відповідності певної мети використання або відповідності опису), крім тих, які прямо вказані в Умовах.
14.4. Положення цих Умов не впливають на дію передбачених законом прав, властивих користувачові як споживачу, які в силу договору користувач не може змінити і від яких він же не може відмовитися.

15. Обмеження відповідальності.
15.1.Положення цих Умов не виключають і не обмежують відповідальність adgrafics® за спричинення збитків, в тій мірі, в якій така відповідальність не може бути виключена або її дія не може бути обмежене відповідним законодавством.
15.2. За умови дотримання положення загального характеру у параграфі 15.1 вище, компанія adgrafics®, її Дочірні та афілійовані компанії та ліцензіари не несуть відповідальності перед користувачем за:
(A) будь-які непрямі або ті, що виникли внаслідок чого-небудь, збитки, які користувач може понести. Це включає будь-яку упущену (прямо чи опосередковано) вигоду, будь-які збитки, заподіяні діловій репутації користувача або нематеріальним активам, і будь-яку втрату даних, яку зазнав користувач;
(B) будь-який збиток або збиток, який користувач може понести в результаті:
(i) того, що користувач покладався на повноту, точність та наявність будь-якої реклами, або в результаті яких-небудь відносин між користувачем і будь-яким рекламодавцем або спонсором, чия реклама розміщується в Послугах;
(ii) будь-яких змін, які adgrafics® має право вносити до Послуги, або в результаті припинення (на постійній чи тимчасовій основі) надання Послуг (або будь-який окремої функції або властивості Послуги);
(iii) видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться в Послугах або передаються через використання Послуг;
(iv) того, що користувач не надав adgrafics® точну інформацію про акаунт;
(v) того, що користувач не зміг забезпечити збереження і конфіденційність свого пароля або даних власного облікового запису;
15.3. Обмеження відповідальності adgrafics® перед користувачем, зазначені в пункті 15.2 вище, підлягають застосуванню незалежно від того, чи знала компанія adgrafics® або повинна була знати про можливість виникнення будь-яких таких збитків.

16.Інший зміст.
16.1. Послуги можуть включати гіперпосилання, що ведуть на інші веб-сайти, до іншого утримання чи ресурсів. adgrafics® може не мати контролю щодо будь-яких веб-сайтів або ресурсів, що надаються іншими компаніями або особами.
16.2. Користувач усвідомлено Приймає той факт, що adgrafics® не несе відповідальності за доступність будь-яких таких зовнішніх сайтів або ресурсів і не надає свого схвалення на яку-небудь рекламу, продукти або інший матеріал, доступний на таких сайтах, ресурсах або за допомогою використання таких сайтів або ресурсів.
16.3. Користувач усвідомлено Приймає той факт, що adgrafics® не несе відповідальності за будь-які збитки або шкоду, які користувач може понести в результаті наданої можливості доступу до таких зовнішніх сайтів або ресурсів, або в результаті того, що користувач покладався на повноту, точність та наявність будь-якої реклами, продукту чи інших матеріалів на таких сайтах, ресурсах або за допомогою використання таких сайтів або ресурсів.

17. Зміна Умов.
17.1. adgrafics® вправі час від часу вносити зміни до Універсальних умов або Додаткових умов. При внесенні таких змін adgrafics® надасть нову версію Універсальних умов, а доступ до будь-яких нових Додаткових умов можна буде отримати в Послугах або через користування Послугою, в яку були внесені відповідні зміни.
17.2. Користувач усвідомлено Приймає те, що якщо він використовує Послуги після дати внесення відповідних змін до Універсальних умов або Додаткових умов, adgrafics® буде розцінювати факт користування користувачем Послугами як прийняття користувачем нових Універсальних умов або Додаткових умов.

18. Загальні юридичні положення.
18.1. Час від часу при використанні користувачем Послуг користувач може (в результаті або шляхом надання Послуг) користуватися службою, завантажувати частини програмного забезпечення або купувати товари, пропоновані іншими особами або компаніями. Користування користувачем такими іншими службами, програмним забезпеченням або товарами може бути обумовлено дією окремих умов між користувачем та іншою компанією або особою. В цьому випадку ці Умови не зачіпають користувачські відносини з такими іншими компаніями або фізичними особами.
18.2. Ці Умови є повною юридичною угодою між користувачем і adgrafics® і регулюють використання користувачем Послуг (виключаючи, однак, будь-які Послуги, які adgrafics® може надавати користувачу відповідно до яких-небудь окремих угод), і повністю замінюють собою будь-які попередні угоди між користувачем і adgrafics® у відношенні Послуг.
18.3. Користувач приймає той факт, що adgrafics® може направити користувачові повідомлення, включаючи повідомлення про внесення змін до Умов, за допомогою електронної пошти, звичайного поштового зв'язку або шляхом розміщення інформації в Послугах.
18.4.Користувач приймає той факт, що невикористання або незастосування з боку adgrafics® будь-яких прав або засобів правового захисту, передбачених цими Умовами (або що належать adgrafics® відповідно до застосованого законодавства), не означає формальної відмови з боку adgrafics® від таких прав, і такі права та засоби правового захисту будуть, як і раніше, доступні adgrafics®.
18.5. Якщо який-небудь суд, що має необхідну юрисдикцію для вирішення відповідного питання, ухвалить рішення про те, що будь-яке положення цих Умов є недійсним, таке положення має бути виключене з Умов і не торкнеться інших положень цих Умов. Інші положення цих Умов продовжують залишатися дійсними та мають позовну силу.
18.6. Користувач усвідомлено приймає те, що будь-яка компанія, що входить в групу компаній, де adgrafics® є материнською компанією, є третьою особою-бенефіціаром відносно цих Умов, і такі інші компанії вправі застосовувати і покладатися на будь-які положення цих Умов, які передбачають будь-які права або вигоду для таких компаній. Крім зазначених випадків, ніяка інша особа чи компанія не є третьою особою-бенефіціаром відносно цих Умов.
18.7. Ці Умови і відносини між користувачем і adgrafics® відповідно до цих Умов регулюються законодавством України. Користувач і adgrafics® справжнім договором погоджується підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку з цими Умовами, виключній юрисдикції судів України. Незважаючи на вищезгадане положення, користувач погоджується, що adgrafics® вправі застосовувати засоби судового захисту у формі накладання судової заборони (або аналогічні засоби судового захисту негайного дії) в будь-якій юрисдикції.

version 09.20 від 15 вереня 2020 р.